Home

Welkom op de website van Brahmaclub Nederland

Leuk dat u onze site bezoekt !
Op deze site vindt u informatie over de speciaalclub van de Brahma, een van de grootste kippenrassen ter wereld, en zijn dwergvorm de Brahmakriel.
Brahmaclub Nederland is opgericht voor de instandhouding en promotie van dit mooie hoenderras en de behartiging van belangen van haar leden: de fokkers en liefhebbers van de Brahma en de Brahmakriel.
Veel kijk- en leesplezier!

 Het nieuwe boek ‘Brahma’s en Brahmakrielen’ 

Het boek is te bestellen (zie hieronder)

Brahma’s en Brahmakrielen
door Hans Ringnalda, Hendrik Timmer, Berend
Beekhuis en Martin Linskens
mmv Bobo Athes, Lammert van Beek, Jan Beukers,
Ludwig van Roy en Andries Smeding
Gebonden, oblong, full color, 164 pag. met meer
dan 550 foto’s en afbeeldingen.
Na overmaking van het bedrag incl verzendkosten
op rek. NL66 RABO 0124 0464 44
tnv de Brahmaclub wordt het boek u toegezonden.
  Bij het overmaken wel u naam en adres vermelden.
De verkoopprijs na 16 mei: € 49.
Verzendkosten: binnenland € 5, buitenland € 10.

Brahmaboek 1 

 

 Brahmaboek 2

 

Brahmaboek 3

Brahmaboek 4